Zaujímavosti


Okrem samotného faktu, že v Žiline je park pomenovaný po švédskom architektovi, autorský tím obnovy sa podujal vytvoriť v parku malú botanickú záhradu s očíslovanými stromami a krami, o ktorých sa návštevník môže dozvedieť viac informácií. Do parku bolo umiestnených niekoľko pestrých vtáčích búdok, ktoré sa tešia obľube miestneho mestského vtáctva.

Pamätník C. G. Swenssona

Realizácia pamätníka C. G. Swenssona sa uskutočnila pod oficiálnou záštitou Veľvyslanectva Švédskeho kráľovstva vo Viedni. Počas slávnostného otvorenia parku a odhalenia pamätníka boli taktiež vysadené tri pamätné brezy. Ich záhradníkmi sa stali vzácni hostia podujatia: Jej Excelencia pani Annika Markovic, švédska veľvyslankyňa v Rakúsku a pre Slovensko; Jej Excelencia pani Martina Balunová, slovenská veľvyslankyňa vo Švédsku; pán Peter Fiabáne, primátor Žiliny; pán Marek Sobola; pán Michal Janiga a krajinný architekt Michael Schwahn z Nemecka, ktorý je Swenssonovým životopiscom a znalcom jeho diela.

Poštová pečiatka

Slovenská pošta vydala pri príležitosti otvorenia parku príležitostnú poštovú pečiatku číslo PPP 67/21. Z filatelistického hľadiska je zaujímavá tým, že po dlhých rokoch ide o vôbec prvú pečiatku v zelenej farbe. Slovenská pošta zatiaľ vydávala pečiatky v troch farbách: čierna je určená na bežné udalosti, červená je určená prezidentovi SR a vládnym udalostiam, modrá športovým podujatiam. Zelená pečiatka mala byť určená ochrane prírody, ale v praxi sa vôbec nevyužívala. Poznáme totiž len jediný prípad v histórii Slovenskej pošty z roku 1999, kedy pri príležitosti 125 rokov turistického značkovania na Slovensku vydali zelenú pečiatku.

Otvorenie parku carla gustava swenssona Carl Gustav Swensson Park Postmark

Swenssonova lavička

V parku sa podarilo umiestniť repliku historickej lavičky, akú Swensson použil vo svojej pôvodnej koncepcii parku okolo Súkenky. Sochárovi Michalovi Janigovi sa podarilo získať autentické historické komponenty vyrobené Vítkovíckymi železiarňami a s pomocou modernej technológie vyhotoviť repliku historickej lavičky s moderným rukopisom.

 

park carla gustava swenssona vtáčie búdky Servare et Manere február 2022 (5)