Carl Gustav Swensson


Carl Gustav Swensson (* 15. júna 1861 – †13. apríla 1910) bol krajinný architekt švédskeho pôvodu a európskeho významu, ktorý pracoval na záhradných a krajinárskych projektoch vo Švajčiarsku a na území dnešného Rakúska, Česka, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Na Slovensku je potvrdené zatiaľ iba jeho jediné dielo: Krajinárske úpravy okolo Továrne na spracovanie súkna v Žiline (nemecky nazývaná Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn, alebo Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein), neskoršie známej ako Slovena. Swensson má v krajinách, v ktorých pôsobil pomerne málo pamätníkov. V roku 2000 bola v slovinskom Blede Swenssonovi odhalená pamätná tabuľa. Zatiaľ najpôsobivejší pamätník mu bol odhalený v roku 2021 v Žiline, v Parku Carla Gustava Swenssona. Pamätník spolu s parkom slávnostne otvorili autori monumentu: Marek Sobola a Michal Janiga spolu s veľvyslankyňou Švédskeho kráľovstva pre Rakúsko a Slovennsko, pani Annikou Markovic; mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Švédsku, pani Martinou Balunovou a primátorom Žiliny, pánom Petrom Fiabánem.

Carl Gustav Swensson

Carl Gustav Swensson en svensk landskapsarkitek. Swensson var verksam främst i länderna i den österrikisk-ungerska monarkin. Han arbetade med betydelsefulla trädgårds- och landskapsprojekt i bland annat Schweiz, dagens Österrike, Tjeckien, Polen, Slovenien och Kroatien. Swensson var en sann paneuropeisk arkitekt. 1891 genomförde han i Slovakien ett projekt för en park runt Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn i Žilina, som då var en tygfabrik.