Carl Gustav Swensson


Carl Gustav Swensson (* 15. júna 1861 – †13. apríla 1910) bol krajinný architekt švédskeho pôvodu a európskeho významu, ktorý pracoval na záhradných a krajinárskych projektoch vo Švajčiarsku a na území dnešného Rakúska, Česka, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Na Slovensku je potvrdené zatiaľ iba jeho jediné dielo: krajinárske úpravy okolo Továrne na spracovanie súkna (Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn), neskoršie známej ako Slovena. V roku 2000 bola v slovinskom Blede Swenssonovi  odhalená pamätná tabuľa.

Swensson s rodičmi