Kontakt


V prípade záujmu o Swenssonov park môžete pre ďalšie informácie kontaktovať Mesto Žilina, alebo Servare et Manere.

Servare et Manere
Platanová 3225/3
010 07 Žilina, Slovensko, Európska únia

E-mail: ceo /at/ tofp.eu

Štatutárny orgán:
Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., výkonný riaditeľ (CEO)
Telefón: +421 905 650 792
E-mail: mareksobola /at/ gmail.com

IČO: 4207 2549

Servare et Manere je slovenské mimovládne a neziskové združenie založené 31. marca 2010. Organizácia je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-35334.

V prípade záujmu o práce Michala Janigu ho môžete kontaktovať na jeho stránke www.michaljaniga.com