Súkenka – Slovena


Adolf LöwUhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a pokrovce: Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein, známa aj ako Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn, bola po jej postavení prvým skutočne veľkým priemyselným podnikom v Žiline. Vo svojej dobe patrila k najmodernejším továrňam v v celom Uhorsku. Továreň nadviazala na bohaté tradície súkenníctva v meste. Dostatok ovčej vlny v okolí spolu s ďalšími výhodami jej vznik akosi predznamenal. Veľkú zásluhu na jej založení mal vtedajší minister uhorskej vlády, rodák z Trenčianskej župy, Gábor Baross, ktorý sa usiloval o spriemyselnenie Horného Uhorska. Prehovoril podnikateľa z Brna Karla Löwa, aby založil svoju továreň práve v Žiline. Dostatok surovín, výborné železničné spojenie a lacná pracovná sila boli tými argumentmi, ktoré ho pomohli presvedčiť. Dôležitá bola i skutočnosť, že mesto stanovilo cenu pozemku nižšie, než bola predajná cena. Dňa 28. mája 1890 začala výstavba továrne a už v roku 1891 fabrika produkovala prvé metre súkna. Ročná produkcia predstavovala viac ako šesťsto tisíc metrov súkna a pracovalo v nej viac ako 800 robotníkov. Spočiatku zásobovala len domáci trh, neskôr sa zamerala na Balkán a západnú Európu.

 

Súkenka Žilina

UNGARISCHE WOLLWAREN-, MILITÄRTUCH- UND DECKENFABRIK ACTIENGESELLSCHAFT IN SILLEIN Súkenka Servare et Manere

UNGARISCHE WOLLWAREN-, MILITÄRTUCH- UND DECKENFABRIK ACTIENGESELLSCHAFT IN SILLEIN Súkenka