Továreň na výrobu súkna – Súkenka


V máji 1890 na podnet uhorského ministra priemyslu a obchodu Gabriela Baroša začal veľkopriemyselník Adolf Löw spolu so synom Karlom pri Kysuckej ceste v blízkosti Váhu stavať továreň na spracovanie vlny. Výroba začala už v septembri 1891.

Adolf Löw

Bola to najmodernejšia a najväčšia textilná továreň v Uhorsku, ktorá pod názvom Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a prikrývky (Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein) vyvážala svoje výrobky do celej Európy, USA, Kanady, Mexika a do mnohých krajín sveta. Tento rozmach trval aj po roku 1918, keď sa továreň premenovala na Žilinskú súkennú továreň a zamestnávala vyše 2 500 zamestnancov. Vytvorila dobré podmienky pre zamestnancov a okrem iného aj vily pre vedenie továrne a byty zamestnancov.

Továreň na spracovanie súkna v Žiline_Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn_Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein

Výstavba súkenky v roku 1890

UNGARISCHE WOLLWAREN-, MILITÄRTUCH- UND DECKENFABRIK ACTIENGESELLSCHAFT IN SILLEIN Súkenka

Časť uhorskej peňažnej poukážky odoslaný z Kremnice do Súkenky. Zaujímavé je, že ešte 3 mesiace od vzniku ČSR používali v Žiline uhorskú poštovú pečiatku (27. 1. 1919)

Továreň na spracovanie súkna v Žiline_Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn_Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein Žilina

Projekt Súkenky od architekta Josefa Nebehostenyho

Park okolo areálu továrne v roku 1891 navrhol významný európsky krajinný architekt švédskeho pôvodu Carl Gustav Swensson. Samotná žilinská továreň bola budovaná veľkoryso a moderne. Tomu zodpovedala aj krajinárska úprava jej okolia, pretože Löwovci kladli na úpravu okolia svojich stavieb veľký dôraz. V Heleníne mali nad svojou továrňou a sídlom dokonca vlastné záhradníctvo.

Karl Löw

Karl Löw vo svojej domácej pracovni v deň svojich 60. narodenín

Továreň na spracovanie súkna v Žiline_Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn

Kancelária Karla Löwa v Súkenke

Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein

Hlavičkový papier továrne

Fotografie svojich predkov láskavo poskytla pani Maria Porges z Kalifornie, prapravnučka Karla Löwa.