Správca parku


Správcom parku je Mesto Žilina.

Mesto Žiina Erb