Smrek pichľavý ‘Glauca’

Smrek pichľavý alebo strieborný smrek je strom z čeľade borovicovité. Pôvodom je to americký druh smreku, ktorý sa dostal do Európy v roku 1863. Jeho kmeň je pokrytý sivohnedou rozbrázdenou borkou. Konáre sú husté, ale v pomere ku kmeňu krátke. Mladé konáre majú žltohnedé sfarbenie.

The blue spruce (Picea pungens), also commonly known as green spruce,white spruce, Colorado spruce, or Colorado blue spruce, is a species of spruce tree. It is native to North America, and is found in USDA growing zones 1 through 7. It is found naturally in Arizona, Colorado, Idaho, New Mexico, Utah and Wyoming. It has been widely introduced elsewhere and is used as an ornamental tree in many places far beyond its native range. The blue spruce has blue-green colored needles and is a coniferous tree.Servare et Manere, Žilina, www.servaremanere.sk