Gledíčia trojtŕňová

Gledíčia trojtrňová je druh stromu z čeľade Bôbovitých. Na Slovensku je hojne vysádzaný v parkoch. Vyskytuje sa v rôznych kultivaroch s tŕňmi aj bez nich. U tŕnitých foriem sú zjavné veľké rozvetvené tŕne.

The honey locust (Gleditsia triacanthos), also known as the thorny locust or thorny honeylocust, is a deciduous tree in the family Fabaceae, native to central North America where it is mostly found in the moist soil of river valleys. Honey locust is highly adaptable to different environments, has been introduced worldwide, and is an aggressive invasive species. Servare et Manere, Žilina, www.servaremanere.sk