Ginko dvojlaločné ‘Fastigiata’

Ginko dvojlaločné (iné názvy: ginkgo dvojlaločné, ginkyo dvojlaločné, gink(g)o, ginkyo; staršie (alebo po česky): jinan; lat. Ginkgo biloba, synonymá: Ginkyo biloba, Salisburia adiantifolia, Pterophyllus salisburiensis) je strom z čeľade ginkovité (Ginkgoaceae).

Jediný súčasný zástupca triedy gínk (niektorí autori ich považujú za samostatné oddelenie ginkorasty). Výskyt týchto rastlín vrcholil v druhohorách, ale následkom treťohorného ochladenia začínajú ubúdať. Niektorí odborníci tvrdia, že rozvoj čeľade ginkovitých umožnil rozmach dinosaurov v tejto dobe. Ide o pravdepodobne najznámejšiu tzv. živú fosíliu vo svete rastlín a najstaršiu žijúcu semennú rastlinu. Prirodzene sa nachádza už iba na malom území pohoria Tianmu Shan v Číne. S obľubou vysádza ako okrasný strom v parkoch a záhradách. Je odolný voči patogénom, znečisteniu, suchu a nízkym teplotám. Jeho druhové meno odkazuje na charakteristický tvar jeho rapíkatých listov.

Ginkgo biloba, commonly known as ginkgo or gingko (/ˈɡɪŋkoʊ, ˈɡɪŋkɡoʊ/ GINK-oh, -⁠goh) also known as the maidenhair tree, is a species of tree native to China. It is the only living species in the order Ginkgoales, which first appeared over 290 million years ago. Fossils very similar to the living species, belonging to the genus Ginkgo, extend back to the Middle Jurassic approximately 170 million years ago. The tree was cultivated early in human history and remains commonly planted. Gingko leaf extract is commonly used as a dietary supplement, but there is no scientific evidence that it supports human health or is effective against any disease.Servare et Manere, Žilina, www.servaremanere.sk