Buk lesný ‘Atropunicea’

Buk lesný je opadavý listnatý strom z čeľade bukovité. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov buk lesný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend populácie nie je známy, nie sú žiadne údaje o stave v Európe alebo Kaukaze, buk lesný je jeden z najbežnejších listnatých stromov v Európe.

European beech or common beech (Fagus sylvatica) is a deciduous tree belonging to the beech family Fagaceae.Servare et Manere, Žilina, www.servaremanere.sk