Borovica Bungeho

Borovica Bungeho (Pinus bungeana) je čínska trojihličná pomaly rastúca a stredne vysoká borovica, s nápadnou, v nepravidelných plátoch sa odlupujúcou kôrou, a s rozvetveným kmeňom. V Ázii býva často vysádzaná okolo chrámov a na cintorínoch, v Európe a v USA býva pestovaná v arborétach a botanických záhradách. Výsadbou tejto borovice začalo Servare et Manere iniciatívu s názvom Svetová mapa mieru.

Svetová mapa mieru, skrátene aj Mapa mieru (anglicky: The World Map of Peace alebo The World Peace Map), bola vytvorená s cieľom zjednotiť individuálne výsadby Stromov pokoja v rôznych krajinách sveta a dať im jasný cieľ: zapojiť do výsadby Stromov pokoja čo najviac krajín a tým postupne dopĺňať Mapu mieru.

Medzinárodný Strom pokoja bol založený na Slovensku v roku 2018 a jeho hlavným cieľom je propagácia posolstva mieru prostredníctvom výsadby najmenej jedného Stromu pokoja na každom kontinente. Projekt bol pôvodne spojený so stým výročím konca prvej svetovej vojny avšak odvtedy sa vyvinul do všeobecnejšieho zamerania na podporu myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi a šírenie ekologického posolstva prostredníctvom výsadby stromov ako symbolu mieru s ohľadom na prírodu. Projekt sa čoraz viac zameriava na trvalo udržateľný rozvoj, jednu zo záruk udržateľného mieru. Výsadba stromov ako symbolov rastu a rozvoja poukazuje nielen na nezmyselnosť vojenských konfliktov, ale aj na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či v ovzduší. Keďže aj vojny a nepokoje prinášajú veľké environmentálne záťaže a ničia ľudské osudy.

Symbolom Mapy mieru je neopadavý strom, v botanike tiež známy ako vždyzelená rastlina, teda taká rastlina, ktorej listy (ihlice) zostávajú zelené a funkčné počas viac ako jedného vegetačného obdobia. Je to v kontraste s listnatými stromami, ktoré počas zimného alebo suchého obdobia svoje lístie úplne strácajú. Vždyzelená rastlina má veľké spojenie a symboliku s trvalo udržateľným mierom, ktorý by nemal striedavo „padať“ a potom „pučať“ ako niektoré listnaté stromy, ale mal by byť rovnako stabilný a súvislý ako vždy zelené rastliny, ktorých listy sú tu stále zelené.

Svetová mapa mieru vznikla symbolicky na Deň Zeme 22. apríla 2021 výsadbou ihličnatého stromu v parku Carla Gustava Swenssona v Žiline. V čase jej vzniku bolo na Mape mieru 10 štátov: Uzbekistan, Lichtenštajnsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Srbsko, USA, Rusko, Poľsko a Rakúsko.

 

Pinus bungeana (English: Bunge’s pine or lacebark pine or white-barked pine; Chinese: 白皮松 Japanese: シロマツ, Korean: 백송; RR: baeksong) is a pine tree native to northeastern and central China. It is a slow-growing tree that can grow to heights of 15–25m and is frost hardy down to below -26 °C. Its smooth, grey-green bark gradually sheds in round scales to reveal patches of pale yellow, which turn olive-brown, red and purple on exposure to light.Servare et Manere, Žilina, www.servaremanere.sk