Swenssonova lavička


V parku je inštalovaná aj Lavička Carla Gustava Swenssona. Ide o repliku lavičky, akú Swensson použil vo svojej pôvodnej koncepcii parku okolo Súkenky. Lavičku možno vidieť na kolážovej pohľadnici z roku 1899.
Základom lavičky inštalovanej vo Swenssonovom parku sú pôvodné liatinové dielce vyrobené v Třineckých železiarňach, ktoré sa radia medzi najstaršie v Rakúsko-Uhorsku. Rozhodujúci význam pre ďalší rozvoj železiarní aj samotného Třinca mala výstavba Košicko-bohumínskej železnice, dovedenej do Třinca v roku 1871. Železnica úzko súvisí aj so vznikom Uhorskej továrne na vlnené látky, vojenské súkno a prikrývky (Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein). Ak by tu železnica nebola, s najväčšou pravdepodobnosťou by v Žiline továreň nevznikla.
Servare et Manere sa podarilo  zakúpiť dva krajné dielce, ktoré sú z konca 19. storočia, teda presne z obdobia, kedy bol budovaný park okolo Súkenky. Lavičku zreštauroval sochár Michal Janiga.
Továreň na spracovanie súkna v Žiline_Silleiner Fabriken Adolf Löw & Sohn_Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein_Carl Gustav Swensson