Historický park


Výsadbu okolo žilinskej továrne Swensson naprojektoval ako prírodno-krajinársky park. V areáli boli vysadené pagaštany konské, javory horské, javory mliečne, lipy malolisté, lipy veľkolisté, duby letné, jasene štíhle či topole čierne ‘Italica’ (Populus nigra ‘Italica’) ale aj exotické dreviny.

ungarische wollwaren militär tuch und deckenfabrik aktiengesellschaft in sillein Carl Gustav Swensson Park

“Ungarische Wollwaren, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft in Sillein” okolo roku 1900. V popredí park

Carl Gustav Swensson Park Zsolna

Rekonštrukciu projektu historického parku okolo žilinskej továrne vypracoval Ján Janík

Slovena Carl Gustav Swensson Park

Krajinárske úpravy pred hlavnou administratívnou budovou, začiatok 20. storočia

Slovena Carl Gustav Swensson Park

Celkový pohľad na továreň s parkom v roku 1904

Ešte donedávna v areáli rástol exemplár ľaliovníka tulipánokvetého (Liriodendron tulipifera) s obvodom kmeňa nad 282 cm, jedna z najvzácnejších drevín Swenssonovej koncepcie. Strom bol chránený ako jedinečný solitér veľkej architektonickej hodnoty a ako výnimočná exotická drevina v rámci okresu Žilina. Bohužiaľ, tento strom niekto približne pred desiatimi rokmi vyrúbal. Preto bol v roku 2021 v súčasnom Swensonovom parku vysadený tento druh stromu. Išlo o jeden z prvých parkov na území Žiliny a jeho plocha v roku 1922 bola ešte pomerne veľká – 2,12 hektára. Postupnou zástavbou sa park zmenšoval. Dodnes tu však možno vidieť ešte pozostatky tohto kedysi významného žilinského parku v podobe nádherných solitérnych drevín. Ide o najstarší žilinský park, pri ktorom poznáme aj jeho autora.

Súkenka Slovena Žilina

Súťažný návrh regulácie Žiliny vypracovaný Ing. Josefom Peňázom v roku 1929. Hore v strede park okolo Súkennej továrne

Z mladších dosadieb pochádzajú smreky obyčajné či duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). Kysuckú ulicu oddeľujúcu administratívnu budovu a vily bývalých majiteľov Súkenky lemuje stromoradie z líp striebristých (Tilia tomentosa) vysadené v neskoršej etape budovania sadových úprav. Z pôvodnej výsadby sa dochovalo niekoľko solitérnych líp s obvodmi kmeňa nad 250 cm, či štyri pagaštany konské a niekoľko dubov. Nad všetky vyniká obrovský majestátny solitérny exemplár duba letného (Quercus robur) s obvodom kmeňa 380 cm.

Quercus Robur Slovena

Dub z areálu Sloveny

Z pôvodnej Swenssonovej koncepcie sa do súčasnosti zachovalo iba niekoľko stromov. Aj keď sú parkové úpravy v torzálnom stave, bolo by veľmi vhodné, ak by získali nejakú ochranu. Jedným z hlavných dôvodov úbytku historických drevín v areáli bývalého parku je najmä nevšímavosť štátnej ochrany pamiatok. V nedávnej dobe bol vyrúbaný ľaliovník tulipánokvetý, mimochodom štátom chránený strom a vďaka projektu rozširovania a modernizácie železničnej stanice v Žiline bolo v marci 2021 vyrúbaných niekoľko posledných pôvodných stromov. Významná historická zeleň európskeho významu nám takto doslova mizne pred očami.

Carl Gustav Swensson Žilina

Jedny z posledných stromov Swenssonovej koncepcie

Carl Gustav Swensson Žilina

Vyrúbané stromy v marci 2021