Historické fotografie súčasného parku


Aj keď ide o priestor pomerne malý, súčasný park od roku 2021 nazývaný Park Carla Gustava Swenssona, prešiel za posledných 100 rokov pomerne zaujímavým vývojom. Park bol v minulosti známy pod menom Slovenársky park, neskôr niesol neoficiálny názov “Holiday Inn park”. V roku 1938 bola za potokom Všivák (momentálne tečie v podzemnom vedení) postavená kolónia bytoviek zamestnancov Továrne na výrobu súkna. V 60. 70. rokoch 20. storočia bol vybudovaný Pamätník textilným robotníkom, ktorý má pripomínať „revolučné boje žilinských textilných robotníkov v rokoch 1924 a 1943”. Jeho autorom je sochár Jozef Čerňan. Ako už bolo spomenuté, pod parkom tečie Všivák (rovno nad ním je postavený spomínaný robotnícky pamätník). Potok a jeho ústie veľmi pekne zobrazuje plán z roku 1894.

Všivák a Váh Slovena Súkenka

Ústie Všiváka do Váhu, 1894

Potok Všivák aj s motíkom je veľmi pekne viditeľný aj na fotografii z prvej polovice 20. storočia, ktorá zobrazuje pohľad od Kaplnky sv. Jozefa pri parkovisku obchodného domu Lidl.

Kaplnka sv. Jozefa Súkenka Prak Carla Gustava Swenssona

Kontrastné pohľady na súčasný Swenssonov park a jeho okolie: okolo roku 1920 a v súčasnosti

V roku 2006 bol vypracovaný kompletný návrh na obnovu pomerne zdevastovaného priestoru, ktorý financoval neďaleký hotel Holiday Inn. Práce rešpektovali projektovú dokumentáciu len sčasti a tak nevznikla moc šťastná realizácia. Ako vyzeral priestor súčasného Swenssonovho parku pred obnovou z roku 2007 môžete vidieť na fotografiách nižšie.