Logo parku


Park Carla Gustava Swenssona má svoje heraldické logo, ktoré pozostáva z modrého oválu, v ktorom je strieborný brezový list švédskeho národného stromu sprevádzaný tromi zlatými korunkami. Logo sa objavuje nielen na jednom z QR kódov, ale tiež na menovkách drevín a krov vysadených v parku.

Carl Gustav swensson Park coat of arms