Filatelia


Slovenská pošta vydala pri príležitosti otvorenia parku príležitostnú poštovú pečiatku číslo PPP 67/21. Z filatelistického hľadiska je zaujímavá tým, že po dlhých rokoch ide o vôbec prvú pečiatku v zelenej farbe. Slovenská pošta zatiaľ vydávala pečiatky v troch farbách: čierna je určená na bežné udalosti, červená je určená prezidentovi SR a vládnym udalostiam, modrá športovým podujatiam. Zelená pečiatka mala byť určená ochrane prírody, ale v praxi sa vôbec nevyužívala. Poznáme totiž len jediný prípad v histórii Slovenskej pošty z roku 1999, kedy pri príležitosti 125 rokov turistického značkovania na Slovensku vydali zelenú pečiatku.

Autorom pečiatky je Marek Sobola a jej základný motív tvorí nádherný kaligrafický podpis samotného Swenssona.

Otvorenie parku carla gustava swenssona Carl Gustav Swensson Park Postmark

Servare et Manere tak isto vydalo sériu pohľadníc, ktoré si odniesli mnohí účastníci oficiálneho otvorenia parku ako pamiatku na tento výnimočný deň. Pre propagačné účely boli vytlačené aj 2 hárčeky personalizovaných poštových známok s motívom C. G. Swenssona a erbu parku. Všetkých 16 kusov poštových známok bolo poštovne použitých.

Carl Gustav Swensson Park Postcard Žilina

Analogická pohľadnica (Carte Maximum) so Swenssonovým portrétom

Carl Gustav Swensson Park Postcard Žilina Postmark

Na niektoré pohľadnice bola odtlačená replika firemnej pečiatky Súkenky